เปิดรับสมัคร รอบที่ 4 (รอบสุดท้าย)

เปิดรับระหว่างวันที่ 28 มี.ค. - 30 เม.ย. 2565 สาขาวิชาร … อ่านเพิ่มเติม เปิดรับสมัคร รอบที่ 4 (รอบสุดท้าย)

เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบ 3 (ระดับปริญญาตรี)

!!#เปิดรับสมัครรอบที่3แล้ว วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2565! … อ่านเพิ่มเติม เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบ 3 (ระดับปริญญาตรี)

เปิดแล้ว ป.โท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 1

"เพิ่มระดับการศึกษา ก้าวสู่อนาคตที่มั่นคง" เปิดแล้ว!!! … อ่านเพิ่มเติม เปิดแล้ว ป.โท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 1

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) เข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินก … อ่านเพิ่มเติม บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) เข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต