มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปิดชั่วคราว 1 – 30 เม.ย. 63

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ประกาศหยุด วันที่​ 1-30 เม.ย. … อ่านเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปิดชั่วคราว 1 – 30 เม.ย. 63

13 มี.ค. 63 ชำระเงินค่าสมัครวันสุดท้าย!!

ด่วน ผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ทั้ง 3 แขนง … อ่านเพิ่มเติม 13 มี.ค. 63 ชำระเงินค่าสมัครวันสุดท้าย!!

ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งทางวิชาการ

สาขาวิชารัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับแต่ … อ่านเพิ่มเติม ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งทางวิชาการ