ติดต่อสาขา

สาขาวิชารัฐศาสตร์ ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ อาคาร 1

mapสาขา
lineกลุ่มเด็กรัฐศาสตร์65

โทร. 056-278978

Website : https://polsc-ns.com

facebookhttps://www.facebook.com/bpolsci.nsru

Instagram politicalsciencensru

e-Mail : bpolsci9@gmail.com

หรือ ส่งข้อความโดยตรงในช่องด้านล่าง