การอบรมพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

POST-Vinal-01

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ เข้าร่วมอบรมพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s