Latest Posts

บทความ/กิจกรรม

เปิดรับนักศึกษา รอบที่ 3-5 ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. – 10 มิ.ย. 2562 อย่าลืมนะครับ อยากเป็นปลัดอำเภอ นักวิเคราะห์นโยบาย นักพัฒนาชุมชน นักการเมืองระดับชาติ หรือนักการเมืองท้องถิ่น หรือไม่ก็งานเอกชนรัฐศาสตร์เราสามารถไปได้ทั้งหมด โดยมีแขนงวิชาให้เลือกดังนี้ – แขนงการเมืองการปกครอง – แขนงการปกครองท้องถิ่น –Continue Reading

บทความ/กิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการปกครองท้องถิ่นที่ดีขององค์กรต้นแบบ

สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พานักศึกษาแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่นชั้นปีที่ 2 ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการปกครองท้องถิ่นที่ดีขององค์กรต้นแบบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งคอก (รางวัลที่ 1 เทศบาลตำบล ประเภททั่วไป ที่มีการบริหารจัดการที่ดี) อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 พร้อมกันนั้นได้มีคณาจารย์ร่วมไปกับนักศึกษาContinue Reading

ประชาสัมพันธ์

โครงการอบรม”พุทธบุตรเพื่อปลูกฝังคุณธรรมนักรัฐศาสตร์”

สาขาวิชารัฐศาสตร์ จัดโครงการอบรม “พุทธบุตรเพื่อปลูกฝังคุณธรรมนักรัฐศาสตร์” ให้กับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2562 พิเศษ วันที่ 6 ก.พ. ได้รับความกรุณาจากท่านพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต มาบรรยายธรรม ในหัวข้อ “ธรรมะกับวัยรุ่น” เวลา 13.00 –Continue Reading

บทความ/กิจกรรม

สาขาวิชารัฐศาสตร์จัดเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 สาขาจัดเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

ประชาสัมพันธ์

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร . สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2495 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระนามเต็มว่าContinue Reading

ประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.บป.(รุ่น 40) ปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์!! มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.บป.(รุ่น 40) (เรียน เสาร์ – อาทิตย์) ปีการศึกษา 2561 จำนวนที่เปิดรับทั้งหมด จำนวนทั้งสิ้น 955 คน ดังนี้ 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับจำนวนContinue Reading