Latest Posts

ประชาสัมพันธ์

โครงการอบรม”พุทธบุตรเพื่อปลูกฝังคุณธรรมนักรัฐศาสตร์”

สาขาวิชารัฐศาสตร์ จัดโครงการอบรม “พุทธบุตรเพื่อปลูกฝังคุณธรรมนักรัฐศาสตร์” ให้กับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2562 พิเศษ วันที่ 6 ก.พ. ได้รับความกรุณาจากท่านพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต มาบรรยายธรรม ในหัวข้อ “ธรรมะกับวัยรุ่น” เวลา 13.00 –Continue Reading

บทความ/กิจกรรม

สาขาวิชารัฐศาสตร์จัดเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 สาขาจัดเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

ประชาสัมพันธ์

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร . สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2495 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระนามเต็มว่าContinue Reading

ประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.บป.(รุ่น 40) ปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์!! มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.บป.(รุ่น 40) (เรียน เสาร์ – อาทิตย์) ปีการศึกษา 2561 จำนวนที่เปิดรับทั้งหมด จำนวนทั้งสิ้น 955 คน ดังนี้ 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับจำนวนContinue Reading

บทความ/กิจกรรม

สาขาวิชารัฐศาสตร์ จัดงานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย

วันที่ 22 เมษายน 2561 สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายภัตตาหารเพล การรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน สรงน้ำพระพุทธสัพพัญญู รดน้ำดำหัวคณาจารย์ ณContinue Reading

บทความ/กิจกรรม

โครงการบริการวิชาการ “การส่งเสริมความสำเร็จในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ”

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ การส่งเสริมความสำเร็จในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ในหัวข้อ “เทคนิคการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)” ณ ห้องประชุมอมราวดี วิทยากรประกอบด้วย 1) คุณศุภพงษ์ ทองบ่อ (ติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญวิชาคณิตศาสตร์)Continue Reading