Latest Posts

บทความ/กิจกรรม

นักศึกษารัฐศาสตร์ดูงานโรงงานไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ เอกรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคกศ.บป. รุ่น 37 ห้อง 1 ศึกษาดูงานโรงงานไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 ในหัวข้อเรื่อง “กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในชุมชนโดยอาศัยสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์”

บทความ/กิจกรรม

ศึกษาดูงานโครงการเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียงของชาวไทยภูเขา

นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ (กศ.บป.รุ่น36) ดูงานโครงการเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียงของชาวไทยภูเขา ระหว่างวันที่ 26-28 ม.ค. 2561ณ หมู่บ้านป่าคาสุขใจ และหมู่บ้านจะบูสี ต.แม่สลองนอก อ.แม่จัน จ.เชียงราย ซึ่งเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา การประเมินผลนโยบาย

ประชาสัมพันธ์

สาขารัฐศาสตร์ เปิดติวสอบภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ด่วนรับจำนวนจำกัด

สาขาวิชารัฐศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการติวสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ในหัวข้อ “เทคนิคการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)” วิทยากรโดย ติวเตอร์ศุภพงษ์ ทองบ่อ (ติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญวิชาคณิตศาสตร์) และติวเตอร์บัญชา ดวงดีแก้ว (ติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญวิชาภาษาไทย) ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลาContinue Reading

ประชาสัมพันธ์

ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

📣#ขอชี้แจงข้อมูล📣 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2559 โดย #หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (แขนงการปกครองท้องถิ่น , แขนงรัฐประศาสนศาสตร์ , แขนงการเมืองการปกครอง) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ #ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และได้คะแนนคุณภาพของหลักสูตร 3.49 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ #ระดับดี 🏅🏅 ทั้งนี้ที่มีการประกาศมาจาก สกอ. ว่ามีบางหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ หลักสูตรพิเศษในความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเท่านั้น #ขอย้ำว่าไม่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.บป.     เหตุผลที่ปิดหลักสูตรเนื่องจาก นักศึกษาได้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนแล้วContinue Reading

บทความ/กิจกรรม

สาขาวิชารัฐศาสตร์เข้าร่วมสังสรรค์ปีใหม่กับคณะมนุษย์ฯ

วันที่ 10 มกราคม 2561 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชารัฐศาสตร์ เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2561 ที่จัดขึ้นโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในธีมงาน “Colorful Party” ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ คณะมนุษย์ฯ ภายในงานมีการแสดงจากตัวแทนคณาจารย์ และมีการจับของรางวัลมากมาย ซึ่งบุคลากรที่ไปร่วมงานจะได้ของรางวัลกันทุกคน ภาพบรรยากาศโดยรวมตลอดงานเป็นไปอย่างอบอุ่น และสนุกสนานเป็นอย่างยิ่ง

บทความ/กิจกรรม

ศูนย์ภาษา คณะมนุษย์ฯ จัดติวเข้มภาษาไทย-อังกฤษพร้อมแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัลมากมาย

ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมติวเข้ม เพื่อเติมเต็มความรู้วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 – 15.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ , English SpeechContinue Reading

ประชาสัมพันธ์

นักศึกษารัฐศาสตร์สร้างชื่อ คิดสูตรข้าวหลามมะพร้าวน้ำหอม “ย่าจ๋า” จนผลิตไม่ทัน

            นายพัฒนพงศ์ จอมนก (อ้น) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ แขนงการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 3 ห้อง 1 ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีสำนักข่าวหลายแห่งอาทิเช่น ข่าวสดContinue Reading