เปิดรับสมัครนักศึกษารอบแรก 1 พ.ย. 64 นี้

สาขาวิชารัฐศาสตร์ เตรียมรับสมัครนักศึกษาใหม่ปี 2565 รอบ … อ่านเพิ่มเติม เปิดรับสมัครนักศึกษารอบแรก 1 พ.ย. 64 นี้

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของ COVID-19 ฉบับที … อ่านเพิ่มเติม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอให้นักศึกษาชั้นปี 1-3 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างสื่อออนไลน์ฯ

ขอให้นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปี 1-3 เข้าร่วมโครงก … อ่านเพิ่มเติม ขอให้นักศึกษาชั้นปี 1-3 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างสื่อออนไลน์ฯ