Category: ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

โครงการอบรม”พุทธบุตรเพื่อปลูกฝังคุณธรรมนักรัฐศาสตร์”

สาขาวิชารัฐศาสตร์ จัดโครงการอบรม “พุทธบุตรเพื่อปลูกฝังคุณธรรมนักรัฐศาสตร์” ให้กับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2562 พิเศษ วันที่ 6 ก.พ. ได้รับความกรุณาจากท่านพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต มาบรรยายธรรม ในหัวข้อ “ธรรมะกับวัยรุ่น” เวลา 13.00 –Continue Reading

ประชาสัมพันธ์

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร . สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2495 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระนามเต็มว่าContinue Reading

ประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.บป.(รุ่น 40) ปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์!! มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.บป.(รุ่น 40) (เรียน เสาร์ – อาทิตย์) ปีการศึกษา 2561 จำนวนที่เปิดรับทั้งหมด จำนวนทั้งสิ้น 955 คน ดังนี้ 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับจำนวนContinue Reading

ประชาสัมพันธ์

สาขารัฐศาสตร์ เปิดติวสอบภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ด่วนรับจำนวนจำกัด

สาขาวิชารัฐศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการติวสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ในหัวข้อ “เทคนิคการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)” วิทยากรโดย ติวเตอร์ศุภพงษ์ ทองบ่อ (ติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญวิชาคณิตศาสตร์) และติวเตอร์บัญชา ดวงดีแก้ว (ติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญวิชาภาษาไทย) ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลาContinue Reading

ประชาสัมพันธ์

ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

📣#ขอชี้แจงข้อมูล📣 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2559 โดย #หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (แขนงการปกครองท้องถิ่น , แขนงรัฐประศาสนศาสตร์ , แขนงการเมืองการปกครอง) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ #ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และได้คะแนนคุณภาพของหลักสูตร 3.49 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ #ระดับดี 🏅🏅 ทั้งนี้ที่มีการประกาศมาจาก สกอ. ว่ามีบางหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ หลักสูตรพิเศษในความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเท่านั้น #ขอย้ำว่าไม่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.บป.     เหตุผลที่ปิดหลักสูตรเนื่องจาก นักศึกษาได้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนแล้วContinue Reading

ประชาสัมพันธ์

นักศึกษารัฐศาสตร์สร้างชื่อ คิดสูตรข้าวหลามมะพร้าวน้ำหอม “ย่าจ๋า” จนผลิตไม่ทัน

            นายพัฒนพงศ์ จอมนก (อ้น) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ แขนงการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 3 ห้อง 1 ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีสำนักข่าวหลายแห่งอาทิเช่น ข่าวสดContinue Reading