Category: ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

เปิดรับนักศึกษา รอบ 4 !!

รอบ 4 มาแล้ว ✌รับสมัคร (ตั้งแต่วันนี้ – 13 มี.ค. 2563) ขั้นตอน     สมัคร -> ชำระเงิน -> ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ -> รอสอบคัดเลือก ✅ สนใจสมัครเรียนต่อContinue Reading

ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งทางวิชาการ

สาขาวิชารัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวิทย์  นพแก้ว  สาขารัฐศาสตร์   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณากร กรสิงห์  สาขารัฐศาสตร์  Continue Reading

ประชาสัมพันธ์

Update ขั้นตอนการสมัคร “รัฐศาสตรบัณฑิต”

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะเปิดรับนักศึกษารอบที่ 3 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 นี้ โดยจะเปิดรับนักศึกษาแยกเป็น 3 แขนงวิชา คือ 1) แขนงวิชาการเมืองการปกครอง 2) แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 3) แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ **นักศึกษาที่สมัครเรียนไว้แล้วในรอบที่ 2 แต่ยังชำระเงินค่าสมัครไม่ได้Continue Reading

ประชาสัมพันธ์

โอกาสที่ใช่ กับทางเลือกที่ชอบ Update !! ล่าสุด

Update !!! ล่าสุด เรามีข้อเสนอดีๆ และเราก็มีตลาดรองรับอย่างกว้างขวาง จะรออยู่ทำไม เรียนจบแล้วทำงานได้อย่างหลากหลาย ทั้งหน่วยงานของรัฐ เอกชน รวมถึงรัฐวิสาหกิจ ก็สามารถทำได้นะ หรือลองไปชมรายละเอียดกันอีกครั้ง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย 3 แขนงวิชาเหมือนเดิม ได้แก่ การเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ และการปกครองท้องถิ่นContinue Reading

ประชาสัมพันธ์

ปรับโฉม 2 หลักสูตรใหม่

สาขาวิชารัฐศาสตร์ไม่หยุดที่จะพัฒนา ค้นหาสิ่งใหม่มาให้ได้เรียนรู้กัน หากน้องๆ กำลังมองหาหลักสูตรที่ตอบโจทย์การทำงานที่หลากหลาย เอกชนก็ได้ ภาครัฐก็ดี ให้รัฐศาสตร์ กับรัฐประศาสนศาสตร์เป็น 1 ในตัวเลือก ของน้องๆ ด้วยนะครับ …เปิดอ่านรายละเอียดตามด้านล่าง  1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  👈 ดูรายละเอียด 2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  👈Continue Reading

ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันตอบปัญหาการเมืองการปกครองและบริหารงานภาครัฐ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน “#การตอบปัญหาการเมืองการปกครองและการบริหารงานภาครัฐของไทย” …………………………………………………   เนื่องจากสาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้ทำการปิดรับสมัครทีมนักเรียนเพื่อเข้าแข่งขันการตอบปัญหาการเมืองการปกครองและการบริหารงานภาครัฐของไทยลงในวันที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันดังรายละเอียดในภาพข้างล่าง ………………………………………………… ทีมที่มีรายชื่อแต่ยังไม่ได้ส่งหลักฐาน (สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าแข่งขัน) มายังผู้จัดการแข่งขัน กรุณาสแกนหรือถ่ายรูปหลักฐานแล้วส่งมาที่อีเมล tabledrp@gmail.com ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2562Continue Reading

ประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 2562

สาขาวิชารัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายวีระ กิจเฉย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เนื่องด้วย กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้เผยแพร่ประกาศ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยคณะอนุกรรมการสรรหาContinue Reading