Category: ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

แนะนำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต กับรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ที่จะเปิดรับในปีการศึกษา 2563  ________________________________ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) โทร. 056-278977  

ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันตอบปัญหาการเมืองการปกครองและบริหารงานภาครัฐ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน “#การตอบปัญหาการเมืองการปกครองและการบริหารงานภาครัฐของไทย” …………………………………………………   เนื่องจากสาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้ทำการปิดรับสมัครทีมนักเรียนเพื่อเข้าแข่งขันการตอบปัญหาการเมืองการปกครองและการบริหารงานภาครัฐของไทยลงในวันที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันดังรายละเอียดในภาพข้างล่าง ………………………………………………… ทีมที่มีรายชื่อแต่ยังไม่ได้ส่งหลักฐาน (สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าแข่งขัน) มายังผู้จัดการแข่งขัน กรุณาสแกนหรือถ่ายรูปหลักฐานแล้วส่งมาที่อีเมล tabledrp@gmail.com ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2562Continue Reading

ประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 2562

สาขาวิชารัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายวีระ กิจเฉย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เนื่องด้วย กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้เผยแพร่ประกาศ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยคณะอนุกรรมการสรรหาContinue Reading

ประชาสัมพันธ์

โครงการอบรม”พุทธบุตรเพื่อปลูกฝังคุณธรรมนักรัฐศาสตร์”

สาขาวิชารัฐศาสตร์ จัดโครงการอบรม “พุทธบุตรเพื่อปลูกฝังคุณธรรมนักรัฐศาสตร์” ให้กับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2562 พิเศษ วันที่ 6 ก.พ. ได้รับความกรุณาจากท่านพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต มาบรรยายธรรม ในหัวข้อ “ธรรมะกับวัยรุ่น” เวลา 13.00 –Continue Reading

ประชาสัมพันธ์

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร . สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2495 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระนามเต็มว่าContinue Reading

ประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.บป.(รุ่น 40) ปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์!! มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.บป.(รุ่น 40) (เรียน เสาร์ – อาทิตย์) ปีการศึกษา 2561 จำนวนที่เปิดรับทั้งหมด จำนวนทั้งสิ้น 955 คน ดังนี้ 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับจำนวนContinue Reading