รอบที่ 1 รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือ … อ่านเพิ่มเติม รอบที่ 1 รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ม … อ่านเพิ่มเติม หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2563

ภาพกิจกรรมครบรอบ 97 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

97 ปี แห่งการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สาขาวิชาร … อ่านเพิ่มเติม ภาพกิจกรรมครบรอบ 97 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ครั้งที่ 1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ … อ่านเพิ่มเติม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ครั้งที่ 1