ภาพกิจกรรมครบรอบ 97 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

97 ปี แห่งการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สาขาวิชาร … อ่านเพิ่มเติม ภาพกิจกรรมครบรอบ 97 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ครั้งที่ 1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ … อ่านเพิ่มเติม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ครั้งที่ 1

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกา พรหมมาศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ … อ่านเพิ่มเติม โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน

เปิดรับนักศึกษา รอบที่ 3-5 ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. - 10 มิ.ย. 2562 อย่า … อ่านเพิ่มเติม เปิดรับนักศึกษา รอบที่ 3-5 ปีการศึกษา 2562