Category: บทความ/กิจกรรม

บทความ/กิจกรรม

ภาพกิจกรรมครบรอบ 97 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

97 ปี แห่งการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สาขาวิชารัฐศาสตร์จัดแข่งขันการตอบปัญหาทางวิชาการ “การเมืองการปกครองและการบริหารงานภาครัฐของไทย”

บทความ/กิจกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ครั้งที่ 1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 “ขอบฟ้าแห่งการเรียนรู้ : Horizon of Knowledge” ขอบฟ้าไม่มีที่สิ้นสุด การเรียนรู้ไม่มีที่สุดสิ้น ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชอนตะวัน อาคารContinue Reading

บทความ/กิจกรรม

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกา พรหมมาศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ แนะนำอาจาย์ให้นักศึกษาได้รู้จัก

บทความ/กิจกรรม

เปิดรับนักศึกษา รอบที่ 3-5 ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. – 10 มิ.ย. 2562 อย่าลืมนะครับ อยากเป็นปลัดอำเภอ นักวิเคราะห์นโยบาย นักพัฒนาชุมชน นักการเมืองระดับชาติ หรือนักการเมืองท้องถิ่น หรือไม่ก็งานเอกชนรัฐศาสตร์เราสามารถไปได้ทั้งหมด โดยมีแขนงวิชาให้เลือกดังนี้ – แขนงการเมืองการปกครอง – แขนงการปกครองท้องถิ่น –Continue Reading

บทความ/กิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการปกครองท้องถิ่นที่ดีขององค์กรต้นแบบ

สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พานักศึกษาแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่นชั้นปีที่ 2 ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการปกครองท้องถิ่นที่ดีขององค์กรต้นแบบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งคอก (รางวัลที่ 1 เทศบาลตำบล ประเภททั่วไป ที่มีการบริหารจัดการที่ดี) อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 พร้อมกันนั้นได้มีคณาจารย์ร่วมไปกับนักศึกษาContinue Reading

บทความ/กิจกรรม

สาขาวิชารัฐศาสตร์จัดเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 สาขาจัดเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น