บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ รัฐศาสตร์ รอบ 2

วันที่ 3 เม.ย. 2566 การสอบสัมภาษณ์ เข้าเรียนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) รอบ 2 ปีการศึกษา 2566

โดยมีหัวหน้าสาขาวิชา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้ง 3 แขนงวิชา รับการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 1) การเมืองการปกครอง 2) รัฐประศาสนศาสตร์ และ 3) การปกครองท้องถิ่น

ณ ห้องประชุมชอนตะวัน อาคาร 15 ชั้น 4

#สร้างพลเมืองที่มีความรู้คู่คุณธรรมออกไปเป็นผู้นำสังคมและท้องถิ่น

#รัฐศาสตร์#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์#PolSc#NSRU#รอบ2

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s