สาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้ช่วยเหลือนักศึกษาประสบภัยน้ำท่วม

สาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้สำรวจรายชื่อนักศึกษาที่ประสบภัยน้ำท่วมมีจำนวน 22 ราย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ร่วมกันบริจาคอาหาร และสิ่งของใช้ที่จำเป็น รวมทั้งยาสามัญประจำบ้าน ให้นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในปีนี้

โดยมีรายนามผู้ร่วมบริจาคฯ ดังนี้

1. ดร.วรรณมาฆะ เกษรดอกไม้

2. ดร.กาญจน์ชนิดาภา เมธีวรฉัตร

3. ผศ.อนัญญา วารีสะอาด

4. ผศ.ดร.สาวิตรี สอาดเทียน

5. ผศ.ดร.ณัฐชัย นิ่มนวล

6. ดร.ศมลพรรณ ธนะสุข

7. ผศ.ดร.คุณากร กรสิงห์

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคและขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านที่ช่วยประสานข้อมูลรายชื่อนักศึกษาอย่างดียิ่งขอให้ครอบครัวทุกท่านอยู่ดีมีสุข ปราศจากภัยทั้งหลายทั้งปวงด้วยเทอญ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s