การประชุมวิชาการเครือข่ายราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565

สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับเจ้าภาพร่วมเครือข่ายราชภัฏรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 18 แห่ง

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมวิชาการเครือข่ายราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข อาจารย์พิเศษคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ความท้าทายของนักรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ไทยในวิถีถัดไป (Next Normal)”

และรับฟังการเสวนาทางวิชาการ “การปรับกระบวนทัศน์การบริหารของรัฐไทยในยุคดิจิทัล” โดยวิทยากร 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565
ณ โรงแรม 42C The Chic Hotel จังหวัดนครสวรรค์

และการนำเสนอบทความวิจัย / บทความวิชาการในช่วงบ่าย

Website : https://hss.nsru.ac.th/polscipaconference

#ประชุมวิชาการระดับชาติ#ครั้งที่5#Polsci#PublicAd#NSRU#รัฐศาสตร์#รัฐประศาสนศาสตร์#100ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s