บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) เข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่จะเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 ด้วยระบบออนไลน์ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ดังนี้

1) แขนงวิชาการเมืองการปกครอง จำนวน 65 คน

2) แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 47 คน

3) แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน 29 คน

การสอบสัมภาษณ์ผ่านพ้นไปด้วยดี น้องๆ ที่ยังรอเรียนกับสาขารัฐศาสตร์ของเราอยู่ เตรียมตัวให้พร้อมนะครับ เราจะเปิดรับสมัครรอบที่ 2 ในวันที่ 20 ธ.ค. 64 – 10 ม.ค. 65

…….

#สาขาวิชารัฐศาสตร์ #สัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ #ปีการศึกษา2565

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s