เปิดสอบปลัดอำเภอ จำนวน 50 อัตรา

กรมการปกครอง ได้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 50 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2564

สมัครทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://job.dopa.go.th เลือกหัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”

อยากเป็นปลัดอำเภอทำไง

โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

 • คุณสมบัติทั่วไป
  1. มีสัญชาติไทย
  2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
  3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  4. ไม่เป็นบุคคลลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) หรือสาขาวิชานิติศาสตร์
 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 10 มิ.ย. 64

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ประกาศรับสมัคร

เผยแพร่โดย : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

สาขาวิชารัฐศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เว็บไซต์ : http://www.polsc-ns.com

สมัครเรียน http://regis.nsru.ac.th/pr

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s