บทความ/กิจกรรม

สัมมนา “การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจและสังคมสู่อนาคตประเทศไทย”

IMG_0358IMG_0379IMG_0380IMG_0376IMG_0371IMG_0383IMG_0390IMG_0392IMG_0387IMG_0394IMG_0414IMG_0416IMG_0421IMG_0377-2

สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

0 comments on “สัมมนา “การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจและสังคมสู่อนาคตประเทศไทย”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: