ประชาสัมพันธ์

งานครบรอบ 97 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมการ ประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานครบรอบ ๙๗ ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 -16.30 น.

a1

ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี)
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

และขอโอกาสในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต กับรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ที่จะเปิดรับในปีการศึกษา 2563 มาพร้อมนี้

a2a3a4a5a6a7Print

กำหนดการ คลิกที่นี่

________________________________
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี

สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี)
โทร. 056-278977

 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

0 comments on “งานครบรอบ 97 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: