ประชาสัมพันธ์

แนะนำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต กับรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ที่จะเปิดรับในปีการศึกษา 2563 

a2a3a4a5a6a7

________________________________
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี

สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี)
โทร. 056-278977

 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

0 comments on “แนะนำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: