นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 2562

สาขาวิชารัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายวีระ กิจเฉย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

627478

เนื่องด้วย กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้เผยแพร่ประกาศ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยคณะอนุกรรมการสรรหา ได้มีการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จำนวน 11 สาขากิจกรรม รวมจำนวนทั้งสิ้น 121 ราย

DSC_7164

ในการนี้ นายวีระ กิจเฉย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมีตำแหน่งเป็น นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ

66886505_2265041446947331_3196535908333518848_o66707554_2265042710280538_3800687324111568896_o

ได้รับการคัดเลือกให้เป็น เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน โดยจะได้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายนนี้

#PR #สาขาวิชารัฐศาสตร์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s