โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน

IMG_4838
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกา พรหมมาศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด
IMG_4847
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณอร  วันทอง หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่

วิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่

แนะนำอาจาย์ให้นักศึกษาได้รู้จัก

IMG_4872

IMG_4877

IMG_4887

IMG_4905

IMG_4924

IMG_4871

This slideshow requires JavaScript.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s