บทความ/กิจกรรม

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน

IMG_4838
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกา พรหมมาศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด
IMG_4847
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณอร  วันทอง หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่

วิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่

แนะนำอาจาย์ให้นักศึกษาได้รู้จัก

IMG_4872

IMG_4877

IMG_4887

IMG_4905

IMG_4924

IMG_4871

This slideshow requires JavaScript.

สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

0 comments on “โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: