แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการปกครองท้องถิ่นที่ดีขององค์กรต้นแบบ

สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พานักศึกษาแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่นชั้นปีที่ 2 ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการปกครองท้องถิ่นที่ดีขององค์กรต้นแบบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งคอก (รางวัลที่ 1 เทศบาลตำบล ประเภททั่วไป ที่มีการบริหารจัดการที่ดี) อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 26 มีนาคม 2562

พร้อมกันนั้นได้มีคณาจารย์ร่วมไปกับนักศึกษา จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
1) อาจารย์ ดร.คุณากร กรสิงห์ อาจารย์ผู้สอนวิชาการปกครองท้องถิ่น (ผู้รับผิดชอบโครงการ)
2) อาจารย์ ดต.วิรัตน์ ศิริกุล อาจารย์พิเศษสาขาวิชารัฐศาสตร์
3) อาจารย์ ดร.วิชญาภา เมธีวรฉัตร อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
4) อาจารย์ ดร.สุบัณฑิต จันทร์สว่าง อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
5) อาจารย์ ดร.ณัฐชัย นิ่มนวล อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

และยังได้ศึกษาเรียนรู้การจัดการตลาดชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตลาดสามชุก จ.สุพรรณบุรี ก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s