ประชาสัมพันธ์

โครงการอบรม”พุทธบุตรเพื่อปลูกฝังคุณธรรมนักรัฐศาสตร์”

สาขาวิชารัฐศาสตร์ จัดโครงการอบรม “พุทธบุตรเพื่อปลูกฝังคุณธรรมนักรัฐศาสตร์” ให้กับนักศึกษา

ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2562

พิเศษ วันที่ 6 ก.พ. ได้รับความกรุณาจากท่านพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต มาบรรยายธรรม ในหัวข้อ “ธรรมะกับวัยรุ่น” เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) ขอเปลี่ยนสถานที่เป็น หอประชุม ม.ใน แทนนะครับ

หากสนใจสามารถจองที่นั่งได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ติดต่อ .. ดร.สุบัณฑิต จันทร์สว่าง โทร. 089-5655635

 

updateสถานที่

สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

0 comments on “โครงการอบรม”พุทธบุตรเพื่อปลูกฝังคุณธรรมนักรัฐศาสตร์”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: