ประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.บป.(รุ่น 40) ปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์!!

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.บป.(รุ่น 40) (เรียน เสาร์ – อาทิตย์) ปีการศึกษา 2561

จำนวนที่เปิดรับทั้งหมด จำนวนทั้งสิ้น 955 คน ดังนี้

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับจำนวน 365 คน
2. คณะวิทยาการจัดการ รับจำนวน 220 คน
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับจำนวน 370 คน รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

============================
โดยเฉพาะ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต จะรับจำนวน 100 คน แยกเป็น 2 แขนง ประกอบด้วย

1) แขนงการเมืองการปกครอง รับจำนวน 50 คน

2) แขนงรัฐประศาสนศาสตร์ รับจำนวน 50 คน

============================

ทำการเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันนี้ – 31 พ.ค. 2561

ท่านที่สนใจกรอกใบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

———————-
สาขาวิชารัฐศาสตร์
22 พค. 61

สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

0 comments on “รับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.บป.(รุ่น 40) ปีการศึกษา 2561

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: