สาขาวิชารัฐศาสตร์ จัดงานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย

วันที่ 22 เมษายน 2561

สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

โดยกิจกรรมประกอบด้วย

  • พิธีถวายภัตตาหารเพล
  • การรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
  • สรงน้ำพระพุทธสัพพัญญู
  • รดน้ำดำหัวคณาจารย์

ณ สาขาวิชารัฐศาสตร์ อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี)

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s