โครงการบริการวิชาการ “การส่งเสริมความสำเร็จในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ”

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ การส่งเสริมความสำเร็จในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ

ในหัวข้อ “เทคนิคการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)”

ณ ห้องประชุมอมราวดี

วิทยากรประกอบด้วย
1) คุณศุภพงษ์ ทองบ่อ (ติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญวิชาคณิตศาสตร์)
2) คุณบัญชา ดวงดีแก้ว (ติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญวิชาภาษาไทย)

ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการ และได้รับความรู้และเทคนิคในการทำข้อสอบจากวิทยากรเป็นอย่างดี

——————
สาขาวิชารัฐศาสตร์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s