ศึกษาดูงานโครงการเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียงของชาวไทยภูเขา

นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ (กศ.บป.รุ่น36) ดูงานโครงการเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียงของชาวไทยภูเขา ระหว่างวันที่ 26-28 ม.ค. 2561ณ หมู่บ้านป่าคาสุขใจ และหมู่บ้านจะบูสี ต.แม่สลองนอก อ.แม่จัน จ.เชียงราย ซึ่งเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา การประเมินผลนโยบาย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s