นักศึกษารัฐศาสตร์ดูงานโรงงานไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ เอกรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคกศ.บป. รุ่น 37 ห้อง 1

ศึกษาดูงานโรงงานไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561

ในหัวข้อเรื่อง “กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในชุมชนโดยอาศัยสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s