บทความ/กิจกรรม

เข้ารับการอบรมพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมร่มพะยอม (อาคาร 8) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

0 comments on “เข้ารับการอบรมพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: