บทความ/กิจกรรม

ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558-2559

23379939_818833594986581_2832192425202209267_n

สาขาวิชารัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558-2559

สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

0 comments on “ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558-2559

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: