ประชาสัมพันธ์

มาตรฐานคุณภาพทางการศึกษา

This is the excerpt for a featured post.

20280347_770396099830331_417164482768526599_o

สาขาวิชารัฐศาสตร์ ผ่านการรับรองคุณภาพทางการศึกษา ได้คะแนน 3.49 อยู่ในระดับดี

สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

0 comments on “มาตรฐานคุณภาพทางการศึกษา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s